Właścicielem nieruchomości kupowanej na kredyt hipoteczny jest kredytobiorca lub kredytobiorcy.
Zdarza się jednak, że właściciel nieruchomości nie jest kredytobiorcą lub kredytobiorca nie jest właścicielem – w tym wypadku mogą wystąpić dwa scenariusze:

  1. W pierwszym, który zdarza się dużo rzadziej, właścicieli nieruchomości może być kilku, ale nie każdy z nich jest kredytobiorcą. Warto zaznaczyć, że sytuacja ta dotyczy wyłącznie najbliższej rodziny (wstępni oraz zstępni), co więcej – nie każdy bank zgadza się na takie rozwiązanie.
  2. Drugi scenariusz zdarza się częściej i występuje w przypadku, gdy jest jeden właściciel nieruchomości, ale kilku kredytobiorców. Taka sytuacja może mieć miejsce to m.in. gdy rodzice chcą pomóc dziecku w uzyskaniu lub spłacie kredytu.
    Inaczej niż w scenariuszu pierwszym, wszystkie banki akceptują takie rozwiązanie.

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności