Wróć

SARON zastąpi LIBOR

Publikowane przez SIX Exchange Financial Information AG (SIX Group), wskaźniki SARON będą nowym wyznacznikiem ustalania wysokości stopy CHF LIBOR. Rozporządzenie opublikowane przez Komisję Unii Europejskiej mówi o ustaleniu zamienników starej formy wyznaczników, które wchodzi w życie już od nowego roku 2022.

1-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 1-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy zastąpi 1-miesięczną stopę CHF LIBOR, natomiast:

3-miesięczna stopa składana SARON, odnotowana w 3-miesięcznym okresie poprzedzającym dany okres odsetkowy, zastąpi 3-miesięczną stopę CHF LIBOR.

3-miesięczna stopa składana SARON dotyczyć będzie również okresów 6- i 12-miesięcznych. ( 6-miesięczna stopa CHF LIBOR , 12-miesięczna stopa CHF LIBOR)

Ponadto, we wskaźnikach SARON, zostanie powiększony spread korygujący. Będzie on równy:

“spreadowi opublikowanemu dla każdego odpowiedniego terminu zapadalności i obliczonemu w dniu 5 marca 2021 r. jako historyczna mediana spreadu między daną stopą CHF LIBOR a odpowiednią stopą składaną SARON w pięcioletnim okresie retrospektywnym dla każdego danego terminu zapadalności”.

Spread korygujący dla 1-miesięcznego wskaźnika wynosi -0,0571 proc., a dla 3-miesięcznego 0,0031 proc.

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności