Wróć

Wzrost stóp procentowych i ich wpływ na Kredyty hipoteczne (i nie tylko…)

Stopy procentowe a Kredyty (nie tylko hipoteczne), konsumpcja i inflacja – jak to działa ?

Zmiany wysokości podstawowych stóp procentowych NBP, mają wpływ na międzybankowe stopy WIBOR, czyli stopy oprocentowania kredytów, których, komercyjne instytucje finansowe udzielają sobie na różne okresy – czy będzie to okres jednego roku, kilku miesięcy, czy też kilku dni, bądź nawet jednego dnia.

Stopy WIBOR mają z kolei wpływ na oprocentowanie kredytów konsumpcyjnych, hipotecznych, a także kredytów inwestycyjnych – udzielanych przedsiębiorstwom.

Należy podkreślić, że wzrost stóp procentowych, przekłada się na wyższe koszty kredytów, a spadek tychże stóp, na obniżenie ich kosztów. Ma to zastosowanie zarówno kredytów nowych, jak i tych, które zostały zaciągnięte w przeszłości i podlegają zmiennemu oprocentowaniu, które jest zależne od stopy WIBOR.

Zmiany stóp procentowych mają szczególne znaczenie dla kredytów mieszkaniowych, które, będąc zobowiązaniami udzielanymi na długi okres czasu i znaczne kwoty, bardzo mocno oddziałują na rynek nieruchomości.

Spadek podstawowych stóp procentowych NBP, sprawia, że: kredytobiorcy płacą niższe raty kredytów, dzięki czemu, mają do dyspozycji więcej środków do rozdysponowania na konsumpcję, towary i usługi.

Równocześnie – na skutek obniżki oprocentowaniakredyty hipoteczne stają się bardziej dostępne, przez co, więcej osób może sobie pozwolić na zakup mieszkania – dzięki kredytowi hipotecznemu.

Wymienione czynniki sprawiają, że rośnie popyt zarówno na nieruchomości, ale także na inne usługi i dobra, co może doprowadzić do wzrostu ich cen.

Jednakże, takie skutki mogą wystąpić pod warunkiem, że inne, równie ważne czynniki nie ulegną zmianie. Jeśli np. trwa kryzys gospodarczy, to obniżka stóp procentowych, nie wpłynie znacząco na wzrost cen i popytu, jednakże, może pomóc w ograniczaniu negatywnych skutków kryzysu.

Dla jasności, dodajmy, że wzrost stóp procentowych, prowadzi do wzrostu rat kredytów hipotecznych i innych zobowiązań, a to z kolei, najczęściej przekłada się na ograniczenie popytu, spadek aktywności gospodarczej i wzrost inflacji.

Banki Centralne podejmują decyzję o podniesieniu stóp procentowych, gdy chcą spowolnić tempo wzrostu cen w gospodarce.

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności