Wróć

Wpływ decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) na raty kredytów hipotecznych

Jednym z czynników, które mają wpływ na wysokość rat kredytów hipotecznych, jest wysokość stawki WIBOR®. Wartość ta jest za to determinowana przez wysokość stopy referencyjnej NBP. W ostatnim czasie dwukrotnie – w październiku i listopadzie 2021 roku – nastąpił ich znaczny wzrost. Zobacz, jakie ma to przełożenie na koszty kredytu hipotecznego.

Czynniki mające wpływ na wysokość rat

Kredyt hipoteczny – co składa się na jego ratę?

Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch podstawowych części: kapitałowej oraz odsetkowej. Część kapitałowa to po prostu pieniądze, które pożyczyłeś od banku. Do tego dochodzą odsetki od kredytu.

Odsetki dla kredytów hipotecznych w złotówkach są liczone poprzez połączenie dwóch składników:

  1. marży banku – jej wysokość jest najczęściej stała i jest to bezpośredni zysk, jaki bank osiąga dzięki udzieleniu kredytu,
  1. WIBOR – jest to referencyjna wysokość oprocentowania kredytów na polskim rynku międzybankowym. Ten element odsetkowej części raty jest zmienny i uzależniony w dużej mierze od sytuacji gospodarczej w kraju oraz na świecie.

I to właśnie WIBOR jest „odpowiedzialny” za zmianę oprocentowania kredytu hipotecznego, a co za tym idzie – za wahania wysokości comiesięcznych rat.

Zmiany stóp procentowych a WIBOR

WIBOR, czyli Warsaw Interbank Offered Rate to referencyjna stawka oprocentowania pożyczek na krajowym rynku międzybankowym. Jest wyliczana na podstawie średniej arytmetycznej wielkości oprocentowania depozytów w największych bankach w ujęciu rocznym, po odrzuceniu wartości skrajnych.

Stawka WIBOR jest aktualizowana codziennie, na podstawie bieżących danych przekazanych przez banków. Warto wiedzieć, że w przypadku kredytów hipotecznych banki za podstawę biorą albo WIBOR 3M (czyli dla depozytów na 3 miesiące), albo WIBOR 6M (dla depozytów na 6 miesięcy).

Wartość WIBOR, co potwierdzi każdy ekspert kredytowy, jest ściśle związana z wysokością obowiązujących stóp procentowych NBP, a dokładniej – stopy referencyjnej. Dlatego jakiekolwiek zmiany ogłaszane w tym zakresie przez Prezesa NBP odbijają się niemal natychmiast na kosztach kredytów.

Zmiany stóp procentowych – co jest ich przyczyną?

Na przestrzeni kilku ostatnich lat – z pominięciem okresu pandemii – stopy procentowe w Polsce utrzymywały się na stałym, niskim poziomie. Między 2015 rokiem a pierwszą połową 2020 roku stopa referencyjna utrzymywała się w granicach 1,5%. Jak można się domyślić, wszystko zmieniła pandemia i związane z nią problemy w gospodarce polskiej oraz światowej. I rzeczywiście, w maju 2020 roku zapadła decyzja o obniżeniu stopy referencyjnej do poziomu… 0,1% – miało to sprawić, że gospodarce będzie łatwiej przetrwać w czasach kryzysu.

Jak stopy procentowe wpływają na wysokość rat ?

Była to dobra wiadomość dla tych, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny, ponieważ niewiele wyższa była stawka WIBOR. W efekcie te produkty bankowe były wyjątkowo tanie. Jednak eksperci kredytowi przewidywali, że ta drastyczna obniżka będzie tylko tymczasowa, a każdy dobry doradca finansowy informował o tym swoich klientów.

Zgodnie z przewidywaniami doradców kredytowych, pierwsza zmiana stawek nastąpiła w październiku 2021 roku, kiedy ogłoszono wzrost stopy referencyjnej o 40 pp, z 0,1% do 0,5%. Kolejna podwyżka nastąpiła niecały miesiąc później i była wyższa niż oczekiwana – stawka wzrosła do 1,25%. Doradcy finansowi podkreślają, że można się spodziewać, iż NBP nie powiedziało ostatniego słowa – zwłaszcza z uwagi na przyspieszającą inflację.

Jak podwyżka stóp procentowych wpływa na wysokość raty kredytu hipotecznego?

To, w jaki sposób podwyższenie stopy referencyjnej, a co za tym WIBOR wpłynie na wysokość rat kredytu hipotecznego, jest uzależnione od rodzaju oprocentowania, które wybrał klient.

  • Przy oprocentowaniu stałym rata kredytu nie wzrośnie aż do końca okresu objętego oprocentowaniem stałym. W zdecydowanej większości banków jest to 5 lat. Warto jednak wiedzieć, że niewiele osób decydowało się na tę formę oprocentowania, właśnie ze względu na niski poziom stóp procentowych – koszty kredytu ze stałym oprocentowaniem były wyższe niż przy wybraniu oprocentowania zmiennego.
  • Przy oprocentowaniu zmiennym raty kredytu po podniesieniu stóp procentowych wzrosną. O ile? Wszystko zależy od kwoty, która pozostała do spłaty, jednak szacuje się średni wzrost na poziomie ok. stu złotych miesięcznie.

Warto przy tym pamiętać, że obecnie obowiązujące stopy procentowe, a co za tym idzie – WIBOR – mogą ulegać dalszym zmianom: zarówno podwyżkom, jak i obniżkom. Dlatego podejmując ostateczną decyzję o sposobie oprocentowania, warto dowiedzieć się, co podpowiada w tej kwestii doradca kredytowy.

Czy dalsze zmiany stóp procentowych oznaczają, że kredyty hipoteczne staną się drogie? Chociaż nie da się tego jednoznacznie określić, eksperci kredytowi oczekują, że wartość stóp procentowych nie powinna sięgnąć powyżej poziomu 2-3%. Ta stawka, chociaż wyższa od obecnej, nadal nie powoduje, że produkty kredytowe są nadmiernie drogie. Mimo to, podejmując decyzje związane z kredytem hipotecznym – zwłaszcza w kontekście rodzaju oprocentowania – warto przedyskutować możliwe warianty i scenariusze z doradcą finansowym. To pozwoli wybrać najbezpieczniejsze krótko- i długoterminowo rozwiązanie.

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności