Wróć

Kredyt hipoteczny na zakup mieszkania bez wkładu własnego – czy to możliwe?

Wkład własny przy kredycie hipotecznym to stały wymóg banków w Polsce, obowiązujący już od kilku lat, w związku z zapisami Rekomendacji S KNF. Czy jednak możliwe jest zaciągnięcie kredytu tego typu bez wkładu własnego? Skąd w ogóle wziął się taki wymóg i jakie zmiany są planowane w przyszłości? Sprawdź!

Wkład własny w kredyt hipoteczny – co to jest?

Wkład własny kredytobiorcy to nic innego, jak jego udział w inwestycji finansowanej przez bank. W praktyce oznacza to, że osoba chcąca zaciągnąć kredyt hipoteczny na określoną sumę, musi już na start ponieść określony procent tego wydatku. Ile dokładnie? W większości przypadków wymagane jest 20% kwoty, na jaką opiewa inwestycja, chociaż w określonych sytuacjach (tj. przy wykupie ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) może to być 10%.

Zatem jeśli np. chcesz kupić mieszkanie, którego wartość to 300 000 zł, Twój wkład własny powinien wynieść – przy zachowaniu 10-procentowej stawki – 30 000 zł.

Z czego wynika taki wymóg? Jak wyjaśniają eksperci kredytowi,to forma zabezpieczenia, zarówno dla samych banków, jak i do pewnego stopnia – dla kredytobiorców. Warto też pamiętać, że im wyższy jest początkowy wkład własny, tym niższa jest wartość kredytu. A to przekłada się na jego niższe koszty oraz/lub szybszą spłatę. Dlatego jeśli tylko masz możliwość wpłacić wkład własny w wysokości wyższej niż minimalna – warto to rozważyć. To rada, którą przekaże Ci każdy odpowiedzialny doradca finansowy.

Czy zawsze trzeba opłacać przy kredycie hipotecznym wkład własny w gotówce? Ekspert kredytowy wyjaśnia

Chociaż opłata wkładu własnego przynosi korzyści finansowe kredytobiorcy, nie da się ukryć, że uregulowanie początkowego wydatku może być problematyczne. Odłożenie kilkudziesięciu tysięcy złotych to dla wielu osób poważne wyzwanie. Stąd też niejeden doradca kredytowy słyszy od klientów wielokrotnie pytanie o kredyt hipoteczny bez wkładu własnego.

Pomimo że obecne przepisy nie dają możliwości zupełnego uniknięcia wkładu własnego, nie zawsze trzeba go uiszczać w gotówce. Tu wiele zależy od polityki konkretnych banków. Są jednak takie, które akceptują inne formy wkładu własnego. Mówiąc dokładniej – chodzi o inne postaci zabezpieczenia, które będą w mocy aż do uregulowania pierwszych 20% pożyczonego kapitału, czyli potrzebnego wkładu własnego. Mogą to być np.:

  • środki zgromadzone na koncie IKE/IKZE

Bank, który akceptuje taką gwarancję, może zabezpieczyć środki, które zgromadziłeś na takim rachunku do czasu spłaty wkładu własnego,

  • inna nieruchomość

Jeżeli jesteś posiadaczem innej niż nabywana nieruchomości, bank może zaakceptować zabezpieczenie w postaci wpisu do hipoteki tego składnika Twojego majątku. Konieczne jest wówczas przeprowadzenie jej wyceny – ekspert kredytowy podpowie, jak dopełnić tej formalności.

Uwaga! Czasami istnieje szansa na to, aby zabezpieczyć kredyt hipoteką na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, np. członka rodziny. Musi się to jednak odbyć za pełną zgodą właściciela takiej nieruchomości, jak i samego banku.

  • zakup działki pod zabudowę + koszt już wykonanych robót budowlanych

To rozwiązanie, które może być dostępne dla osób planujących zaciągnięcie kredytu na budowę domu. W takiej sytuacji za zabezpieczenie mogą być uznane zakupiona przez inwestora działka oraz koszty poczynionych już na niej prac, na podstawie zgromadzonych faktur.

Zabezpieczeniem może być też zastaw ustanowiony na posiadanych przez inwestora papierach wartościowych, a także różnica między wyceną nieruchomości a ceną zakupu (o ile ta druga była niższa). Wiele jednak jest uzależnione od polityk konkretnych banków.

Warto pamiętać, że w okresie pandemii koronawirusa wiele banków zaostrzyło zasady przyznawania kredytów hipotecznych, z uwagi na ryzykowną sytuację finansową. Obecnie jednak warunki powracają do „normalności”. Należy jednak na bieżąco śledzić oferty poszczególnych instytucji – mogą się one zmieniać dynamicznie, zwłaszcza z uwagi na podwyżki stóp procentowych.

Kredyt bez wkładu własnego a Polski Ład

Chcesz wziąć kredyt hipoteczny na mieszkanie, ale nie masz wkładu własnego w gotówce, ani nie możesz przedstawić innej gwarancji w formie wymaganej obecnie przez banki? Być może będziesz mieć szansę na skorzystanie ze wsparcia w ramach programu rządowego Mieszkanie bez wkładu własnego. Ustawa, która sankcjonuje jego wprowadzenie, została podpisana przez Prezydenta RP 15 listopada 2021 roku, a zmiany mają wejść w życie w I kwartale 2022 r1.

1 https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/mieszkanie-bez-wkladu-wlasnego

Program ten zakłada możliwość uzyskania kredytu o wartości do 100% mieszkania z gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego, opiewającą na 10-20% wydatków. Gwarancja ta zastąpi więc wymóg wniesienia wkładu własnego. „Mieszkanie bez wkładu własnego” to wsparcie:

  • przeznaczone dla osób, które nie są właścicielami innego mieszkania, chyba że w skład gospodarstwa domowego wchodzi 2 lub więcej dzieci (obowiązuje limit metrażowy uzależniony od liczny dzieci),
  • przyznawane przy kredycie zaciąganym na okres co najmniej 15 lat (chociaż przepisy nie ograniczają możliwości wcześniejszej spłaty zobowiązania – to zależy od ustaleń z bankiem), w polskiej walucie,
  • przyznawane „automatycznie”, co oznacza, że nie trzeba się będzie o nie dodatkowo ubiegać – wszystkie formalności zostaną dopełnione podczas przygotowywania standardowej dokumentacji kredytowej.

W założeniach programu znalazły się też zapisy o „spłacie rodzinnej”, a zatem dopłacie rządowej do kredytu – wyniesie ona 20 tys. zł, gdy w trakcie okresu kredytowania w rodzinie pojawi się drugie dziecko, oraz 60 tys. zł przy trzecim i kolejnych. O tym rozwiązaniu warto porozmawiać z doradcą kredytowym.

Potrzebujesz więcej informacji na temat kredytów hipotecznych?

Potrzebna Ci pomoc doradcy finansowego przy wyborze najlepszego rozwiązania?

Skontaktuj się i uzyskaj niezbędne wsparcie!

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności