Wróć

Spore zmiany w projekcie nowelizacji Ustawy o Prawie bankowym

Czy Banki będą zwracały dodatkowe opłaty, które pobierały od Kredytobiorców do czasu dokonania wpisu w Księdze Wieczystej ?

Tylko w zeszłym – 2021 roku, Banki udzieliły w Polsce ponad 200 tysięcy kredytów hipotecznych. Dopóki nie zostanie dokonany wpis do księgi wieczystej, bank uznaje taką transakcję za ryzykowną, stąd też, najczęściej, “ubezpiecza się”, poprzez – dodatkową opłatę dodawaną do raty kredytu.

Gdy wpis już zaistnieje w Księdze Wieczystej, rata kredytu spada o koszt tego swoistego “ubezpieczenia”, natomiast Kredytobiorcy, ponosili przez ten czas (czyli, od chwili udzielenia kredytu hipotecznego przez Bank, – do czasu wpisania “hipoteki” w KW) wyższe koszty, w większość przypadków od 300 do 500 zł/miesięcznie.

Ministerstwo Sprawiedliwości, planuje nowelizację Prawa bankowego, poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

1) po art. 110 dodaje się art. 110a w brzmieniu:

Art. 110a. W przypadku naliczenia przez bank dodatkowych opłat lub prowizji związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej ustanawianej na rzecz tego banku hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, pobrane z tego tytułu opłaty lub prowizje, po dokonaniu wpisu do hipoteki, podlegają zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę”.

A co to zmienia dla Kredytobiorców spłacających Kredyty hipoteczne ?

Otóż, z chwilą dokonania wpisu do księgi wieczystej, Bank:

  • Bank, zwracałby kredytobiorcy: wszelkie opłaty, które dodatkowo pobierał – ze względu na “ryzyko związane z transakcją, która nie jest zapisana w Księdze Wieczystej”,

lub:

  • Bank, zaliczałby na poczet spłaty kredytu wszystkie dodatkowe opłaty

Projekt nowelizacji obowiązującej ustawy: Prawo bankowe Dz.U. z 2021 r. poz. 2439 z dnia 29 sierpnia 1997 r., ma trafić na początku lutego pod obrady Rady Ministrów.

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności