Wróć

Ile trzeba zarabiać, aby dostać kredyt? Sprawdź wymagania banków!

Chcesz ubiegać się o kredyt gotówkowy lub kredyt hipoteczny? Pamiętaj, że musisz mieć odpowiednio wysoką zdolność kredytową, rozumianą inaczej jako zdolność do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w terminach wskazanych w umowie. Jest to warunek konieczny do uzyskania pozytywnej decyzji banku o przydzieleniu kredytu. Sprawdź czy Twoje zarobki są wystarczające, aby móc wnioskować o udzielenie kredytu bankowego.
Minimalne dochody, których zazwyczaj wymagają banki przy wnioskowaniu o kredyt, to w 2022 roku minimum 800-1000 zł. Instytucje bankowe zawsze odliczają od dochodu koszty utrzymania, inne zobowiązania wobec banków, alimenty itp. Każdy bank kieruje się swoimi wytycznymi przy wyliczaniu indywidualnej zdolności kredytowej, dlatego oczekiwany minimalny dochód może być więc inny w zależności od oferty.

Co to jest przychód? Czym jest dochód?

Podczas wyliczania zdolności kredytowej danego klienta, banki biorą pod uwagę wiele kryteriów. Jednym z najważniejszych jest przychód wnioskodawcy. Należy jednak pamiętać o różnicy między przychodem a dochodem, ponieważ są to dwie zupełnie inne wartości.
Czym jest przychód? Jest to łączna wartość, jaką uzyskujesz np. ze sprzedaży dóbr, towarów czy usług. Jeśli jednak chodzi o twój przychód indywidualny, to są to wszystkie pieniądze, jakie otrzymujesz na przykład z tytułu pracy zawodowej czy prowadzonej działalności, przed odjęciem podatków, składek ZUS czy innych kosztów. Istnieje wiele różnych źródeł przychodu. Zwykle jest to praca na etacie lub działalność gospodarcza.
Co to jest dochód? Zgodnie z definicją w naszym słowniku, dochód netto najprościej wyjaśnić jako kwotę, która w przypadku umowy o pracę czy zlecenie wpływa na konto. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, są to środki pozostałe po uwzględnieniu kosztów oraz podatków.

Przychód – jak obliczają go banki?

Banki traktują wielkość przychodu jako najważniejsze kryterium przy podejmowaniu decyzji o przydzieleniu kredytu gotówkowego czy hipotecznego.
Jak banki obliczają wielkość przychodu? Zależy to od głównie od źródła tego przychodu. Banki preferują najstabilniejsze i te, które możesz bez problemu i wiarygodnie udokumentować. Najbardziej pożądane są przychody pochodzące z pracy etatowej, których potwierdzeniem będzie zaświadczenie o zarobkach wystawione przez twojego pracodawcę.
Źródłem przychodu mogą również być świadczenia emerytalne czy renta, a także środki z własnej działalności gospodarczej czy w formie wynagrodzenia z wynajmu nieruchomości. Banki uznawać mogą pełną kwotę takiego przychodu przy szacowaniu zdolności kredytowej lub tylko jego część. Zawsze od przychodu odejmowane są koszty jego uzyskania, składki i podatki, a do szacowania ogólnej zdolności klienta do spłaty zobowiązania pod uwagę brany jest dochód dyspozycyjny, który także musi być odpowiednio wysoki.

Jakiego dochodu wymagają banki, aby udzielić kredytu?

Na pytanie ile powinien wynosić minimalny dochód, aby bank pozytywnie rozpatrzył wniosek o kredyt, nie da się udzielić prostej odpowiedzi, gdyż każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie.
Jednak niektóre banki określają jego minimalną wartość dochodu, która gwarantuje pozytywną decyzję. Sprawdź, jaki musisz mieć dochód, aby uzyskać kredyt w danym banku:

  • Alior Bank – brak określonego minimalnego dochodu w przypadku wniosku o kredyt w walucie PLN.
  • BNP Paribas – min. 1 500 zł netto dla 1 wnioskodawcy, min. 2 500 zł netto łącznie dla 2 wnioskodawców, min. 3 100 zł netto łącznie dla 3 i większej ilości wnioskodawców
    ING – min. 1000 zł netto dochodu
  • mBank – brak ustalonego kryterium minimalnego dochodu wnioskodawcy
  • Millenium – brak informacji, bank ocenia indywidualnie zdolność kredytową klienta na podstawie jego udokumentowanego dochodu
  • Pekao S.A. – bank ocenia indywidualnie zdolność kredytową klienta na podstawie jego udokumentowanego dochodu
  • PKO BP – indywidualna ocena zdolności kredytowej osoby wnioskującej o kredyt na podstawie jej udokumentowanego dochodu
  • Santander Bank Polska – min. 1 000 zł netto dochodu dla 1 wnioskującego, a 1 500 zł netto w przypadku gospodarstwa (min. 1 000 zł netto na 1 osobę z gospodarstwa).

Minimalny dochód przy kredycie hipotecznym

Kredyt hipoteczny jest specyficznym kredytem celowym, charakteryzującym się długim terminem spłaty i wysoką kwotą zobowiązania. Wymagany minimalny dochód netto będzie zwykle wyższy od tego, który konieczny jest przy kredycie gotówkowym.

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności