Wróć

Sprzedaż mieszkań hamuje, Banki odrzucają coraz więcej wniosków kredytowych

Biuro Informacji Kredytowej (BIK), monitoruje od wielu lat sytuację na rynku kredytów hipotecznych, publikując co miesiąc: Indeks Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks PKM).

Na podstawie tego Indeksu, który opiera się na analizie liczby zapytań kredytowych przesyłanych do BIK, możemy zaobserwować wyraźne spadki w styczniu i lutym 2022 roku – w porównaniu z poprzednimi latami.

W styczniu 2022 roku, do BIK-u spłynęło o 25,9% mniej wniosków o udzielenie kredytu hipotecznego. Wnioskowane kwoty kredytów hipotecznych, były także niższe o 21,1%. (w porównaniu do styczniu 2021).

W lutym 2022 roku, liczba zapytań do Biura Informacji Kredytowej, spadła o 36,6% (w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym), a łączna kwota wnioskowanych kredytów hipotecznych – pomimo wzrostu cen nieruchomości zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym – była także niższa o 29,2% niż w lutym 2021r.

Natomiast, wyniki BIK Indeksu PKM za marzec 2022 roku, nie wykazują tak wyraźnej tendencji spadkowej.

Średnia kwota kredytu hipotecznego o jaki wnioskowali potencjalni kredytobiorcy, w marcu 2022 roku. była wyższa o 4,3% w porównaniu do wartości z marca 2021 r., natomiast spadek liczby zapytań wyniósł “tylko” 5,9% w odniesieniu do tego samego okresu w 2021 roku.

Przyczyna tej “marcowej niekonsekwencji” , jest prawdopodobnie spowodowana niedawną Rekomendację KNF, która wprowadziła (z dniem 1 kwietnia 2022r.), dodatkowy “5% bufor”, przy obliczaniu zdolności kredytowej – jako ochronę przyszłych kredytobiorców przed ewentualną utratą płynności finansowej – na ewentualność kolejnych podwyżek stóp procentowych (i co za tym idzie, podwyżek rat kredytów).

Używamy ciasteczek dla sprawniejszego korzystania ze strony. Polityka prywatności